Retouren

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, weet dan dat we u een eenvoudig en transparant retourproces zullen aanbieden.

Artikel 1 - Herroepingsrecht

We hopen dat u van uw aankoop houdt, maar we begrijpen dat de dingen soms gewoon niet helemaal kloppen.

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 2 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroeppen.

3.     De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

4.     De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.

5.     Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, in het kader van verkoopsovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

Artikel 3 - Retourneren in geval van herroeping

U dient het artikel aan te melden via https://raincap.shipping-portal.com/rp/. Via deze website kan je het artikel aanmelden en zal je een retourlabel ontvangen. De kostprijs van dit label (5,95 euro) zal verrekend worden in het bedrag dat teruggestort wordt.

Artikel 4 - Beschadigde of defecte artikels of verkeerd ontvangen artikel retourneren

Als uw artikel beschadigd of defect is, of als u een verkeerd artikel heeft ontvangen, zal NimatStores BV de verzendkosten voor het terugsturen van het artikel op zich nemen.

In geval van beschadigde en of defecte artikels: meld deze artikels aan via claims@raincap.be. Vermeld daarbij uw naam, klantnummer, ordernummer en het (de) artikelnummer(s). Voeg foto's toe van de schade.

We beoordelen vervolgens uw klacht binnen de 5 werkdagen. Indien we het artikel retour nemen, ontvangt u een mail met daarin de verzendinstructies en een retourlabel. Dit label kan u na aankoop uitprinten, op het pakket kleven en afgeven bij een Bpost verzendpunt.

Bij goede ontvangst van je retourzending zullen wij het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van je retourzending terugbetalen. Let op: terugbetalingen worden gedaan via dezelfde betaalmethode (bijv. online bankieren en/of creditcard) die u heeft gekozen bij het plaatsen van je bestelling.

Artikel 5 - Cadeaubonnen

Onze cadeaubonnen zijn niet terugbetaalbaar.